Stały nadzór

Nasza firma pomaga właścicielom obiektów aby na bieżąco zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów przez użytkowników obiektu.

Oferujemy stały nadzór dla każdego rodzaju obiektu, tak aby właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu na bieżąco był informowany o wszelkich zmianach, niezgodnościach ale także o prawidłowych działaniach prowadzonych przez zatrudniony personel.

 

Zakres stałego nadzoru jest omawiany indywidualnie ale może zawierać m.in.:

  • cykliczną kontrolnę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie oraz stosowania przepisów techniczno-budowlanych;
  • poprawności lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiekcie oraz ocene ich stanu technicznego;
  • poprawności wyznaczenia dróg ewakuacyjnych i ich oznakowania oraz przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi;
  • nie zastawiania dróg i drzwi ewakuacyjnych,
  • zwracania uwagi na zachowania pracowników mogące wpływać na dodatkowe niebezpieczeństwo np. sposób prowadzenia prac itp.
  • przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub Instrukcji Technologiczno – Ruchowej w zakresie bezpieczeństwa;
  • wszystkich pozostałych aspektów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

 

Forma nadzór ustalana jest zawsze na podstawie wielkości obiektu, ilości zatrudnionych pracowników oraz występujących w nim zagrożeń. Ustala się zakres prowadzonych czynności oraz częstotliwość wizyt. Najpopularniejsze wśród przedsiębiorców sa nadzory miesięczne oraz kwartalne. Można także ustalić indywidualną częstotliwość np. raz w tygodniu lub raz / dwa razy rocznie. Stały nadzór może być także powiązany z regularnym szkoleniem personelu w zakresie ochrony ppoż. w tym także pracowników nowoprzyjętych. 

W wyniku prowadzonego nadzoru wypełniane są protokoły z każdorazowej wizytu lub uzupełniane są wpisy w książce obiektu i/lub nadzoru (jeśli w obiekcie jest prowadzona).

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie zgłoszenia z poniższego formularza:

tel.: 12 269 21 60, kom.: 602 374 014

 

ZAPYTANIE / KONTAKT - formularz

(*) - pole wymagane / Staramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania, jednak należy przyjąć iż czas odpowiedzi na e-maile wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku pilnych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Należy wypełnić wymagane pola.