Przeglądy gaśnic i urządzeń ppoż.

Wykonujemy przeglądy, konserwację oraz naprawy gaśnic wszystkich producentów i typów. Usługi wykonujemy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.   

Co oferujemy:

 • przeglady techniczne i legalizację;
 • naprawy i usuwanie usterek;
 • warsztatowe napełnienia gaśnic;
 • pomiary hydrantów;
 • pomiary oświtlenia;
 • części zamienne;
 • doradztwo techniczne;
 • montaż i rozmieszczenie;
 • szkolenie w zakresie użycia; 
 • pomoc w doborze odpowiednich rodzajów;

Gaśnice: 

 • gaśnice;
 • gaśnice przewoźne;
 • gaśnice domowe:
 • gaśnice do elektroniki;

Hydranty:

 • wewnętrzne fi 25, 33, 52;
 • zewnętrzne - nadziemne i podziemne;
 • węże hydrantowe;

Urządzenia (instalacje / systemy ppoż.):

 • systemy sygnalizacji pożarowej;
 • instalacje gaśnicze gazowe;
 • instalacje gaśnicze wodne;
 • systemy oddymiania;
 • oświetlenie ewakuacyjne;
 • systemy detekcji gazu;

Posiadamy warsztat serwisowy gaśnic przygotowany do napraw oraz napełniania gaśnić oraz butli ze środkami gaśniczymi (proszek, piana, woda, gazy gaśnicze). Zapewniamy stały zapas części zamiennych oraz magazyn gaśnic poregeneracji tak aby obsługiwane przez nas obiekty miały zapewnioną szybką i sprawną wymianę. 

 

Kontakt telefoniczny:

tel.: 12 269 21 60 kom. 606 853 206

ZAPYTANIE / KONTAKT - formularz

(*) - pole wymagane / Staramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania, jednak należy przyjąć iż czas odpowiedzi na e-maile wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku pilnych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Należy wypełnić wymagane pola.