ewosoft.com - skuteczny web design | Ewosoft Systemy Informatyczne
O firmie
Poradnik
Kontakt
Skip Navigation Links | ochrona ppoż-strona główna | | Szkolenia i instrukcje ppoż | Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe
Zobacz więcej
Skip Navigation Links.
Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe

szkolenieppoż.jpg

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi z obsługi gaśnic i urządzeń ppoż. oraz ćwiczenia w namiocie ewakuacyjnym symulującym warunki zadymienia w trakcie pożaru.

Tematyka szkoleń przeciwpożarowych:

  • podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż.,
  • zagrożenia pożarowe w budynku, przyczyny powstawania pożarów,
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru, 
  • ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewakuacji,
  • gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe,
  • ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia gaśnic i urządzeń ppoż.,
  • ćwiczenia praktyczne w zadymieniu - tunel ewakuacyjny.


Długość trwania oraz program szkolenia zawsze są dostosowane do Państwa potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności. Minimalny czas trwania wykładu teoretycznego - 1godz. oraz ćwiczeń praktycznych 0,5 godz.


Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z zasadą działania gaśnic, hydrantów i urządzeń gaśniczych oraz ze sposobami zwalczania pożarów przy użyciu tego sprzętu. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wymagań bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej ewakuacji. Każdy uczestnik szkolenia nabiera umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym poprzez ćwiczenia praktyczne, na których ma możliwość uruchomienia sprzętu i gaszenia ognia na specjalnie przygotowanym podłożu.

szkolenie ppoż_2.JPG

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość poznania warunków zadymienia, jakie mogą wystąpić podczas pożaru - poprzez ćwiczenia w zadymionym tunelu ewakuacyjnym.

Wszystkie szkolenia zakończone są wystawieniem odpowiedniego dokumentu  potwierdzającego przeprowadzone szkolenie.

Szkolenia prowadzą absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Kontakt

Dział prewencji

e-mail: prewencja@supober.pl

tel.: 12 659 13 28, kom.: 606 782 788

12 269 21 60
606 782 892
biuro@supober.pl
Copyright by SUPOBER 2013 | Powered by ewosoftCMS.net