ewosoft.com - skuteczny web design | Ewosoft Systemy Informatyczne
O firmie
Poradnik
Kontakt
Skip Navigation Links | ochrona ppoż-strona główna | | Szkolenia i instrukcje ppoż | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Zobacz więcej
Skip Navigation Links.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.jpg

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to opracowanie sporządzone dla obiektu na podstawie wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

 

 

Opracowanie instrukcji obejmuje szereg tematów związanych m.in. z warunkami ochrony przeciwpożarowej obiektu, postępowaniem na wypadek pożaru, ewakuacją, prowadzeniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, czy wyposażeniem budynku oraz sposobami poddawania czynnościom konserwacyjnym gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych. Ponadto instrukcja zawiera opracowanie graficzne poszczególnych części budynku oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie to podlega obowiązkowej aktualizacji nie rzadziej niż raz na 2 lata lub każdorazowo w przypadku rozbudowy, przebudowy lub zmiany użytkowania obiektu. Instrukcja jest obowiązkowym dokumentem dla obiektu.

 

Nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

 

Dobrze opracowana Instrukcja powinna zapewniać bezpieczne użytkowanie obiektu pod warunkiem przestrzegania jej postanowień.

Oferujemy profesjonalne opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla każdego rodzaju obiektu, a także w ramach dalszej współpracy przeszkolenie użytkowników obiektu w zakresie jej postanowień i pomoc w ich przestrzeganiu.

 

Kontakt

Dział prewencji

e-mail: prewencja@supober.pl

tel.: 12 659 13 28, kom.: 606 782 788

12 269 21 60
606 782 892
biuro@supober.pl
Copyright by SUPOBER 2013 | Powered by ewosoftCMS.net