ewosoft.com - skuteczny web design | Ewosoft Systemy Informatyczne
O firmie
Poradnik
Kontakt
Skip Navigation Links | ochrona ppoż-strona główna | | Szkolenia i instrukcje ppoż | Audyty bezpieczeństwa pożarowego
Zobacz więcej
Skip Navigation Links.
Audyty bezpieczeństwa pożarowego

Audyt ppoż.jpg

 

W ramach współpracy oferujemy Państwu usługi audytu bezpieczeństwa przeprowadzanego cyklicznie lub jednorazowo. Forma i zakres takiej oceny może być ustalona indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1-2 oraz art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. z 2009 nr 178, poz. 1380/ za bezpieczeństwo obiektu odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe zobowiązują ww. osoby do wielu działań, których niedopełnienie grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia może grozić poważną odpowiedzialnością karną i konfliktem z firmami ubezpieczeniowymi.

 

Zakres oceny bezpieczeństwa obiektu obejmuje kontrolę:

  • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie;
  • przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych;
  • poprawności doboru urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiekcie oraz ocena ich stanu technicznego;
  • poprawności wyznaczenia dróg ewakuacyjnych i ich oznakowania oraz przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi;
  • przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub Instrukcji Technologiczno – Ruchowej w zakresie bezpieczeństwa;
  • wszystkich pozostałych aspektów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektu .

 

 

Po dokonanym audycie otrzymują Państwo raport sporządzony przez Inżyniera bezpieczeństwa pożarowego (absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej). Na życzenie opinia może zostać poszerzona o plan naprawczy w przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień.

 

Kontakt

Dział prewencji

e-mail: prewencja@supober.pl

tel.: 12 659 13 28, kom.: 606 782 788


 

12 269 21 60
606 782 892
biuro@supober.pl
Copyright by SUPOBER 2013 | Powered by ewosoftCMS.net