ewosoft.com - skuteczny web design | Ewosoft Systemy Informatyczne
O firmie
Poradnik
Kontakt
Skip Navigation Links | ochrona ppoż-strona główna | | Szkolenia i instrukcje ppoż
Zobacz więcej
Skip Navigation Links.
Doradztwo i dokumentacja

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.jpg

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to opracowanie sporządzone dla obiektu na podstawie wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

 

 

Ocena zagrożenia wybuchem.jpg

 

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, a w szczególności Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719; § 37.1) zobowiązują do dokonania oceny zagrożenia wybuchem w obiektach lub na terenach, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

 

 

Audyt ppoż.jpg

 

W ramach współpracy oferujemy Państwu usługi audytu bezpieczeństwa przeprowadzanego cyklicznie lub jednorazowo. Forma i zakres takiej oceny może być ustalona indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

 

Znak ewakuacyjny.jpg

 

Oferujemy wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiektach niezależnie od ich przeznaczenia oraz wykonywanie planów ewakuacji.

 

 

szkolenieppoż.jpg

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi z obsługi gaśnic i urządzeń ppoż. oraz ćwiczenia w namiocie ewakuacyjnym symulującym warunki zadymienia w trakcie pożaru.

 Ewakuacja.JPG

 

Firma SUPOBER oferuje kompleksowe przygotowanie i nadzór nad próbnymi ewakuacjami. Ćwiczenia w zakresie ewakuacji należy przeprowadzać nie rzadziej, niż raz na dwa lata.

 

 

Szkolenia BHP.JPG

 

Oferujemy Państwu:

szkolenia wstępne ogólne, szkolenia okresowe, szkolenia okresowe pracodawców, szkolenia tematyczne ( np. prace na wysokościach).

 

 

12 269 21 60
606 782 892
biuro@supober.pl
Copyright by SUPOBER 2013 | Powered by ewosoftCMS.net