ewosoft.com - skuteczny web design | Ewosoft Systemy Informatyczne
O firmie
Poradnik
Kontakt
Skip Navigation Links | ochrona ppoż-strona główna | | Szkolenia | Próbne ewakuacje
Zobacz więcej
Skip Navigation Links.
Próbne ewakuacje

 Ewakuacja.JPG

 

Firma SUPOBER oferuje kompleksowe przygotowanie i nadzór nad próbnymi ewakuacjami. Ćwiczenia w zakresie ewakuacji należy przeprowadzać nie rzadziej, niż raz na dwa lata.

 

 

Sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji:

Na podstawie §17 Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji powinni dokonywać właściciele lub zarządcy budynków przeznczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne) nie rzadziej niż raz na 2 lata.


W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych należy powiadomić właściwego  miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z podaniem terminu ćwiczeń, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

W zakresie obowiązków FHU Supober znajduje się:

  • przygotowanie scenariusza pożarowego,
  • instruktaż uczestników z zakresu postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji,
  • przygotowanie pisma do Państwowej Straży Pożarnej o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń,
  • nadzór nad ćwiczeniami,
  • sporządzenie sprawozdania i ocena przebiegu ćwiczeń.

 

Kontakt

Dział prewencji

e-mail: prewencja@supober.pl  

tel.: 12 659 13 28, kom.: 606 782 788

12 269 21 60
606 782 892
biuro@supober.pl
Copyright by SUPOBER 2013 | Powered by ewosoftCMS.net