Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

Oferujemy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla każdego rodzaju obiektu. Instrukcja w formie opisu budynku i planów ewakuacyjnych powinna być opracowana dla każdego obiektu budowalnego (lub strefy pożarowej), którego kubatura przekracza 1000 m3 (budynki inwentarskie powyżej 1500 m3 ).

W ramach opracowania IBP każdorazowo wykonuje się:

  • wizję lokalna w obiekcie;
  • audyt przeciwpożarowy obiektu;
  • zapoznanie z dokumentacją techniczno-budowlaną obiektu;
  • przygotowanie opisu technicznego obiektu;
  • opracowanie planów ewakuacyjnych;
  • szkolenie użytkowników obiektu z postanowień instrukcji;

Opracowanie podlega obowiązkowej aktualizacji nie rzadziej niż raz na 2 lata lub każdorazowo w przypadku rozbudowy, przebudowy lub zmiany użytkowania obiektu. Instrukcja jest obowiązkowym dokumentem dla obiektu.

Szczegółowy zakres instrukcji znajduje się w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków Paragraf 6.1 (link do tekstu)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie zgłoszenia z poniższego formularza:

tel.: 12 269 21 60, kom.: 602 374 014

 

ZAPYTANIE / KONTAKT - formularz

(*) - pole wymagane / Staramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania, jednak należy przyjąć iż czas odpowiedzi na e-maile wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku pilnych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Należy wypełnić wymagane pola.