Stałe urządzenia gaśnicze

Oferujemy instalacje gaśnicze przeznaczone do działania poprzez wypełnienie całej kubatury chronionego pomieszczenia, wykorzystujące jako środek gaśniczy, gazy: azot IG-100 oraz NOVEC 1230. Dla obiektów Data Center proponujemy także rozwiązania zabezpieczające dyski twarde podczas procesu gaszenia tzw. ciche dysze (silent nozzles).

Oferujemy:

  • opracowanie koncepcji gaszenia,
  • projekty,
  • dostawę urządzeń,
  • doradztwo techniczne,
  • montaż i uruchomienie,
  • testy szczelności pomieszczeń,
  • szkolenie w zakresie obsługi,
  • przeglądy, konserwację i naprawy,
  • nadzór i asystę techniczną,  

Personel naszej firmy jest przeszkolony przez producentów a nasze kwalifikacje są ponadto potwierdzone Certyfikatami Kwalifikacji wydanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w zakresie projektowania, instalacji oraz konserwacji stałych urządzeń gaśniczych. Naszą specjalizacją jest wykonywanie instalacji gaśniczych w obiektach typu Data Center i serwerowniach.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań możemy dostosować rozwiązanie do wymagań i potrzeb w danym obiekcie, tak aby uzyskać maksymalny poziom zabezpieczenia przy relatywnie niskich kosztach instalacji oraz eksploatacji. Posiadamy doświadczenie w zakresie projektowania i montażu systemów jedno butlowych ale także wielostrefowych instalacji dla pomieszczeń wielkokubaturowych. Ponadto rozbudowane portfolio Siemens w zakresie detekcji pożarów, pozwala nam dobrać najlepsze rozwiązania w detekcji dymu, temperatury czy ognia nawet dla najbardziej wymagających pomieszczeń.

 

Czym są stałe urządzenia gaśnicze (instalacje gaśnicze) ?

Stałe urządzenie gaśnicze to instalacja składająca się z kompatybilnych urządzeń, której zadaniem jest wykrycie oraz automatyczne ugaszenie pożaru. Do podstawowych elementów instalacji gaśniczej należą: centrala sterująca, czujki, butle ze środkiem gaśniczym, dysze gaśnicze oraz instalacja rurowa lub rozprowadzająca gaz. Podstawą wykonania instalacji gaśniczej jest projekt, w którym analizuje charakterystykę pomieszczenia oraz wszystkie czynniki wpływające na zagrożenie pożarowe w danym pomieszczeniu i/lub obiekcie. Na tej podstawie dobiera się środek gaśniczy oraz system detekcji i sterowania. Odpowiedni dobór środka gaśniczego oraz sposobu detekcji gwarantuje niezawodne działanie i wykrywanie tylko rzeczywistych zagrożeń ale także ochronę wyposażenia pomieszczenia które nie ulegną zniszczeniu na wskutek działania wysokiej temperatury czy ognia.

 

Zapraszamy do bezpośredniego konaktu lub wysłania zapytanie ofertowego:

tel.: 12 659 13 28, kom.: 606 782 788

 

ZAPYTANIE / KONTAKT - formularz

(*) - pole wymagane / Staramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania, jednak należy przyjąć iż czas odpowiedzi na e-maile wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku pilnych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Należy wypełnić wymagane pola.