Gaśnice

Oferujemy kompleksowe dostawy, montaże oraz serwis gaśnic. Zajmujemy się obsługą projektu od przygotowania koncepcji wyposażenia obiektu w odpowiednie gaśnice, a następnie ich montaż wraz z oznakowaniem. Wykonane przez nas gaśnice są odbierane przez Straż Pożarną oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Oferujemy: 

  • dostawę gaśnic oraz gaśnic przewoźnych,
  • doradztwo techniczne,
  • opracownie koncepcji i projeku,
  • montaż i rozmieszczenie,
  • szkolenie w zakresie obsługi, 
  • wsparcie przy odbiorze PSP oraz ubezpieczycieli,

W ramach stałej współpracy oferujemy przeglądy, konserwację, naprawy gaśnic wszystkich typów. Posiadamy warsztat serwisowy gaśnic przygotowany do napraw oraz napełniania gaśnić oraz butli ze środkami gaśniczymi (proszek, piana, woda, gazy gaśnicze). Zapewniamy stały zapas częsci zamiennych oraz magazyn gaśnic poregeneracji tak aby obsługiwane przez nas obiekty miały zapewnioną szybką i sprawną wymianę. 

 

Kontakt telefoniczny:

tel.: 12 269 21 60 kom. 606 853 206

ZAPYTANIE / KONTAKT - formularz

(*) - pole wymagane / Staramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania, jednak należy przyjąć iż czas odpowiedzi na e-maile wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku pilnych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Należy wypełnić wymagane pola.